top of page

Fritt Spelrum

I varje människa bor en kreatör

Med Fritt Spelrum vill vi skapa nya möjligheter för barn inom särskolan att musicera. Vi vill vidga uppfattningen om dessa barns förmåga att skapa och uppleva musik och låta barn och ungdomar med funktionsvariationer ta plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna.

Fritt Spelrum är ett samarbete mellan tre olika  grupper: institutioner, särskolor samt professionella workshopledare som är specialiserade på att skapa musik tillsammans med barn med funktionsvariationer. Tillsammans skapar dessa kreatörer ny och fantastisk musik och uppträder på scen.


Initiativtagare till Fritt Spelrum är musikern Lucy Rugman som arbetat länge med liknande projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter barnens kreativitet i centrum och ger dem möjlighet att uppleva sammanhang och gemenskap i samklang med professionella musiker. Med musikernas hjälp kan barnen uttrycka sig och vara aktiva medspelare oavsett funktionsvariation eller rörelsehinder.


Vi vill att en musikkultur med betoning på kreativt skapande ska växa fram och att professionella musiker och barn i särskolan tillsammans ska vidga vyerna för vad som är möjligt. Genom Fritt Spelrum vill vi bygga upp och erbjuda en unik struktur för fortsatt samarbete mellan den professionella musikvärlden och särskolan.


Fritt Spelrum har samarbetat med: 

Konserthuset Stockholm

Gävle Symfoniorkester 

Camerata Nordica - Länsmusiken Kalmar

Uppsala Konsert och Kongress och Musik i Uppland

Stockholm Concert Orchestra

Musikaliska 

Musikcentrum Öst

Västerås Konserthus

Get in Touch
Fritt Spelrum: Projects
Fritt Spelrum: Pro Gallery
bottom of page